Se over akvariet og bestem deg på forhånd dersom du skal forandre noe, for eksempel klippe ned planter, fange opp fisk osv.