Rengjør rundt bruddet. Renskjær deretter bruddet med kniv eller baufil om mulig.