Bruk en lo-fri klut til å smøre bilvoks på området hvor det er riper i glasset. Bruk små sirkulære bevegelser inntil ripene forsvinner. Kan ta opp til 5 minutter.