Hekt bremsewiren av festet mellom bremsearmene, slik at bremsearmene kan bøyes ut.