Smør over- og undersiden godt med nøytral olje etter bruk for å unngå rust.