Hekt bremsewiren på bremsearmene, og justér bremsene. Det skal være 1,5-2 mm mellom bremseklossene og felgen. Stram bremsewiren til du har riktig avstand.