Sett på kjedet. Bruk ny kjedelås eller sett inn ny kjedesplint hvis du kuttet kjedet.