Fyll opp igjen med kaldt vann fra springen. Kaldt vann inneholder ikke kobber og andre ting fiskene ikke tåler. Fiskene blir litt slappe av det kalde vannet, men det er ikke farlig for dem.