Sett på plass hjørnefilteret og slå på det og varmekolben.