Utstyr: Kassett, kassettavdrager, kjedepisk, kjedekutter/kjedetang, kjedelås

Anslått tidsbruk: 15 minutter

Når du bytter kassett bør du skifte kjede samtidig. Da unngår du hakking og kjedet glir fint i drevene på kassetten. Se egen fremgangsmåte for å bytte kjedet her

1. Del kjedet med en kjedekutter/åpne kjedelåsen, ta av bakhjulet og trekk ut hurtigkoblingen, pinnen som fester hjulet til rammen.

2. Kjedepisken festes på et av de letteste drevene på kassetten. Kassettavdrageren tres inn i låseringen, midt på kassetten. Løsne låseringen ved å dra kassettavdrageren mot klokka og kjedepisken motsatt vei.

3. Skru av låseringen, ta av eventuelle løse tannhjul og dra ut kassetten. Rengjør godt.

4. Sett på ny kassett, løse tannhjul og låsering. Noen modeller har flere løse tannhjul og avstandsstykker som skal plasseres mellom dem.

5. Fest låseringen med kassettavdrageren.

6. Sett på hurtigkoblingen, og monter hjulet på rammen.

7. Sett på kjedet. Bruk ny kjedelås eller sett inn ny kjedesplint hvis du kuttet kjedet.

Usikker? Se denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=MqV9ZVqO-ps

Tips: Det kan lønne seg å bytte kjede samtidig som du skifter kassett. Se egen fremgangsmåte. Ta med sykkelen dit du kjøpte den, eller et verksted, så kan de fortelle hva du trenger.

 

 

Forbehold om innhold