Skrap bort inntørket fett. Tørk nye fettflekker med tørkepapir for å fjerne så mye fett som mulig.