Dypp kluten i vannet og vri den tørr (ikke noe synlig vann skal dryppe fra kluten).