Smør trelim på treplugger og bank dem inn. La limet tørke et par timer.