Bruk en gummiklubbe når skjøtene skal bankes sammen.

Alternativt kan du bruke en hammer med en trekloss imellom.