Sag av restene av pluggene etter at limet har tørket. 

Tips: Beskytt skapveggen med papp eller lignende for å unngå å ripe opp skapveggen med sagen.