Gi møbelet et strøk med grunning hvis det ikke er malt fra før.