Naturvernforbundet etterstreber at innholdet på disse nettsidene skal belyse miljøaspektene ved produkter og bedrifter som omtales, men Naturvernforbundet innestår ikke for miljøvennligheten til de bedrifter, tjenester, produkter eller råd som presenteres på disse nettsidene.

Vi forsøker å vise frem alternativer og gi faglige råd som kan bidra til at forbrukere skal kunne gjøre gode miljøvalg og redusere sin egen miljøpåvirkning. Vi kan likevel ikke stille garanti for de råd som gis eller de bedrifter og produkter som omtales. Men vi oppdaterer sidene forløpende om noe negativt skulle avdekkes.  Vi anbefaler alle å ha et bevisst forhold til og stille krav til miljøvennlighet, god etikk og seriøst håndverk ved vedlikehold og reparasjoner.

 

Artikler

Artikler på denne siden består av både redaksjonelt innhold fra Naturvernforbundet, samt brukergenerert innhold. Det kan derfor forekomme varierende grad av faglig kunnskap i det publiserte innholdet.

Vi oppfordrer til å ta kontakt med oss om noen mener nettsidene inneholder feilaktig informasjon eller om man innehar annen informasjon som kan være til hjelp for å forbedre nettsidene. Kontakt oss her.

 

Sikkerhet

Vær alltid bevisst på din egen og andres sikkerhet når du jobber. Ulike verktøy, produkter og håndverk kan være farlig om det/de ikke behandles riktig. 

Vær også varsom med tanke på tingene dine. Er man uheldig eller uforsiktig kan man risikere å gjøre mer skade på det man ønsker å vedlikeholde eller reparere.

Følg alltid sikkerhetsinstruks og bruksanvisninger. Rådfør deg med fagfolk om du er i tvil.

 

Avfall

Husk å sortere avfall riktig – en god guide finnes på www.sortere.no.  Hell ikke malingsrester, whitesprit, lim eller andre stoffer som kan inneholder farlige kjemikalier i søpla eller i vasken. Det skal leveres inn til mottak for farlig avfall.

 

Håndverkere

Listen over håndverkere er satt sammen av ulike instanser, bl.a. Mesterregisteret, Oslo Håndverk- og Industriforening og Naturvernforbundets egen kartlegging. Vi kan ikke stille noen garanti for hvor miljøvennlige bedriftene er. Spør gjerne om de er miljøfyrtårn sertifisert

Mesterregisteret

Mesterbrevnemda drifter Mesterregisteret som inneholder bedrifter som har godkjent mesterutdanning innenfor sitt fag. Dette innebærer blant annet at de kjenner til og forholder seg til arbeids- og miljølovverk og har en solid fagkompetanse. Naturvernforbundet innestår ikke for bedriftenes miljøvennlighet.

Oslo Håndverk- og Industriforening

OHIF er Norges eldste næringsorganisasjon og jobber blant annet for en bedre fagutdanning. Deres medlemmer er ulike aktører innenfor et bredt spekter av håndverksfag og de fungerer som en interesseorganisasjon for håndverkslaug og enkeltstående håndverkere.