Det materielle forbruket vårt medfører store ressurs- og miljøbelastninger. Den gode nyheten er at du ved å ta vare på det du har istedenfor å kjøpe nytt, på en enkel og morsom måte kan redusere miljøpåvirkningen fra eget forbruk.

Ved å ta vare på det du har istedenfor å kjøpe nytt bidrar du til:

Redusert press på verdens landarealer

  • Enten det er på grunn av utvinning av mineraler til bruk i elektroniske komponenter eller dyrking av bomullsplanter som ender opp som klesplagg, så krever det store landarealer å opprettholde produksjonen av de ulike varene. Ved å forlenge levetiden til det du allerede har istedenfor å kjøpe nytt, bidrar du til redusert press på verdens landarealer gjennom redusert etterspørsel etter nye varer.

Mindre forurensning

  • Mange av leddene som inngår i produksjonen av ulike varer er forbundet med forurensende utslipp til vann, luft og jord. Slike biprodukter fra produksjonsprosessen kan forårsake store miljøødeleggelser.

Lavere energiforbruk

  • Mye energi går med til å holde produksjonen av varer i gang. Fra uttak av naturressursene, til selve produksjonsprosessen samt transport av varer til butikkhyllene.


Redusert vannforbruk

  • Mange varer produseres gjennom produksjonsprosesser som krever store mengder vann, for eksempel bomull. I tillegg til at produksjonen av bomull krever mye vann så foregår store deler av verdens bomullsproduksjon i områder hvor vann allerede er en knapp ressurs.

Redusert press på verdens ikke-fornybare naturressurser

  • Ikke alle naturressurser er fornybare. Mineraler er et eksempel på en slik ikke-fornybar ressurs. Ulike mineraler er viktige bestanddeler i blant annet elektroniske komponenter. Økt forbruk av elektroniske artikler har ført til økt etterspørsel etter disse begrensede naturressursene.  


Lavere klimagassutslipp

  • Tingene våre har som regel vært på lange reiser før de når butikkhyllene. Transport av varer står for betydelige klimagassutslipp. I tillegg er fremstillingen av råstoffene og selve produksjonsprosessene knyttet til klimagassutslipp fordi dette ofte er energikrevende prosesser.


Mindre avfall

  • Ved å ta vare på det du har istedenfor å kaste det, reduserer du avfallsmengden din. Men avfallsmengden knyttet til et produkt utgjør mer enn bare selve produktet i det det skal kastes. Produksjonen av varer er også knyttet til produksjonen av avfall i form av restprodukter fra produksjonsprosessene. I tillegg er de fleste produkter godt emballert, noe som gir enda mer avfall.

Det å kjøpe nye ting er ofte billig i kroner og øre, men selv de billigste varer er dyre når det kommer til miljøbelastning. Ved å ta vare på det du har bidrar du positivt til miljøet, samtidig som du kan forlenge levetiden til noe du er glad i og lære deg noe nytt og nyttig som du kan lære videre.