Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 20 000 medlemmer og har rundt 100 fylkes-og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi, samferdsel og miljøvennlig forbruk.

Naturvernforbundet var med å stiftet Grønn Hverdag i 1991, en organisasjon som jobbet for at det skulle bli enklere å ta miljøvennlige og etiske valg i hverdagen. Organisasjonen ble avviklet januar 2014, og konkursboet ble kjøpt av Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender for å føre arven videre. Naturvernforbundet arbeider stadig mer med å formidle bærekraftig og miljøvennlig forbrukerinformasjon til den norske befolkning.