Naturvernforbundet har inngått et samarbeid med FINN.no for å inspirere folk til å ta bedre vare på det vi har. For FINN har kampanjen blitt en viktig påminnelse i bruk og kast-samfunnet vårt, og at vi må få en økt bevissthet rundt det vi allerede eier. Ved å øke tilgjengeligheten av varer som er i god stand, bidrar vi til flere kjøpere og selgere i bruktmarkedet. Det er bra for lommeboken og for miljøet.

- Vi i FINN synes at dette initiativet er viktig. Vi brenner for gjenbruk. Og det gjør nordmenn også. Vi er med andre ord en stor gjeng her i Norge som ønsker å kjøpe brukt. Vi ønsker å inspirere folk til å ta bedre vare på tingene sine, fordi gjenbruk er bra for miljøet og fordi det bidrar til økt kvalitet i bruktmarkedet. Kanskje klarer vi å gå fra et bruk og kast-samfunn til et bruk og bytt-samfunn, sier Kathrine Opshaug Bakke, produktdirektør for FINN torget.

Et aktivt bruktmarked er bærekraftig

Tar du bedre vare på ting du kjøper, blir de også lettere å få solgt senere. Dette er igjen med på å skape et bedre bruktmarked, som også er positivt for miljøet.

I 2018 ble det lagt ut nesten 8 millioner annonser på FINN torget - en økning på godt over 12 prosent fra 2017. Samtidig får bruktmarkedet rundt 25 millioner besøk hver måned - en vekst på nesten 10 prosent siden året før, noe som viser at stadig flere av oss er opptatt av gjenbruk. Tilsvarende tall ser vi på Google trend, hvor interessen for gjenbruk har økt over tid.

Møbler er den største kategorien på FINN Torget, og der det omsettes flest varer, men både kleskategorien og klær, leker og utstyr innen kategorien “foreldre og barn” vokser sterkt. Hvis alle disse produktene blir tatt godt vare på, blir det enda lettere å få solgt, noe som igjen skaper et enda bedre bruktmarked.

- Det ligger et stort potensial i å få et enda bedre bruktmarked om folk tar bedre vare på tingene sine. Da får tingene et lenger liv og de kan brukes av flere. Samtidig ser vi at blant tingene som selges på FINN, er det tingene som er i god stand og kvalitet som er mest attraktive, forklarer Bakke.

Når ting først er produsert handler det om å få bruksfasen til å vare lenger før det blir til avfall. Utstyr til baby og barn er eksempler på ting som ikke har så lang bruksfase hos hver familie, og som kan ha stor nytteverdi for andre. Jo bedre tilstand utstyret er i, dess mer sannsynlig er det at noen andre vil overta det – og velge og kjøpe brukt, istedenfor nytt.

- Hvis vi tar godt vare på det vi har, slipper vi å kjøpe nytt – eller andre kan ha glede av det om du velger å selge det videre. Sykkelen til 5-åringen, for eksempel. Snart er den for liten, men noen andre kan ha glede av den. Da er det bra om den er tatt godt vare på, og er i god stand. Ved å ta godt vare på tingene dine kan de leve lenger, også når du ikke lenger trenger det – eller vil bytte det ut, avslutter Kathrine Opshaug Bakke.  

Les mer om kampanjen til FINN her.

Se filmer om hvorfor du skal ta vare på tingene dine: