Fikser gammelt PC-utstyr

En av grunnene til at PC-utstyr og telefoner blir liggende i skap og skuffer, er utfordringene med datasikkerhet. —Det enkleste blir dermed å la utstyret blir liggende, sier Vegard Waldal, innkjøpsansvarlig i Nidaros Data/iTeam.

Bilde av Vegard Waldal, innkjøpsansvarlig hos Nidaros Data/iTeam

Datasikkerhet og personvern må ivaretas

Å gi bort en pc uten å ha fått innholdet slettet på forsvarlig vis kan bli dyrt, både for privatpersoner og organisasjoner.

— Vanlig sletting av dokumenter og e-poster på din pc gjør ikke at innholdet forsvinner. Utenforstående kan lett skaffe seg tilgang til personlig informasjon som kan brukes til identitetstyveri, eller til å hacke seg inn i bedriftens systemer. Brudd på personvernlovgivingen kan dessuten gi kraftige bøter.

Vegard Waldal

Waldal viser vei til at låst rom hvor PC-ene oppbevares før fullstendig sletting utføres.

— Disse pc-ene er gitt av en finansinstitusjon og skal videre til ukrainske flyktninger. Selv gaver til gode formål må sikres, forklarer han.

Reparasjon og vedlikehold

I en pc eller telefon er det utrolig mange komponenter med ulik levetid. Mange bytter datamaskin når batterikapasiteten blir for dårlig, eller når programvare skal oppdateres, selv om maskinen for øvrig fungerer godt. Noen organisasjoner skifter rutinemessig pc hvert annet år i stedet for å etablere vedlikeholdsrutiner.

— Skal vi få til et bærekraftig forbruk, må det skje en rekke endringer. Noe går på holdninger hos hver av oss, mens andre ting er rammebetingelser politikerne må sørge for.

Vegard Waldal

Waldal trekker fram tre forhold som er viktige for at flere produkter skal vedlikeholdes og få lengre liv.

Løsningen starter med god design

— Mens mange leverandører designer og produserer produkter som skaper merforbruk og hindrer reparasjon, er det heldigvis andre som tenker motsatt, forteller Waldal.

Han viser eksempler på to ulike tankesett:

  • Det ene produktet legger stor vekt på opplevelsen kunden har når pakken åpnes. Resultatet er overemballering og bruk av materialer som ikke kan sorteres, gjenbrukes eller gjenvinnes.
  • Det andre produktet kommer i en enkel papiremballasje. Enkel og grei. Lett å transportere, lett å gjenvinne.
Vegard Waldal hos Nidaros Data /iTeam viser fram to headset med ulike tankesett

— Jeg bruker i økende grad min innkjøpsmakt, både gjennom å tilby alternativer hvor bærekraft er en del av designet, og også ved å bytte ut overemballerte produkter med produkter som kun har tilstrekkelig emballasje.

De færreste kundene kommer inn med et ønske om å kjøpe emballasje – det er jo produktene som er interessante, smiler han.

Reparatørens ønsker:

  • Fjerne moms på reparasjoner. Det er vanskelig å få god økonomi i å drive med reparasjon og bruktsalg. Fjerning av moms kan hjelpe på to fronter; De bransjene hvor marginene er små, kan få god nok økonomi til å overleve fra sesong til sesong. Eller prisene kan bli så mye lavere at det å reparere blir et reelt alternativ for kundene.
  • Standardisering av komponenter og tilleggsutstyr. Ladere og overganger følger fremdeles ofte med når vi kjøper elektronikk. Innføring av usb-standard har hjulpet, men det er fremdeles mye å gå på. Mye av ekstrautstyret pakkes aldri opp, men har krevd materialer, produksjonsprosess og transport til ingen nytte.
  • Krav til reparerbarhet. I dag er det ikke noe krav til produsenter om å legge til rette for reparasjon. Tidligere kunne alle, svært enkelt, bytte batteri på telefonen sin. Nå kreves det spesialutstyr og tidkrevende prosesser bare å få åpnet telefonene. Reservedeler kan være forbeholdt produsentenes forhandlere, noe som blokkerer for konkurranse. Her kan myndighetene sette krav som sikrer at produkter kan bli reparert.

Noen krav kan settes nasjonalt, men med internasjonale markeder trengs det også internasjonale regler, avslutter Waldal.

Trenger du en reparatør?

Søk i vår oversikt over reparatører som fikser klær, møbler, sykler og elektronikk.

Eller se på kart

Se på kart