Forbehold

Om innhold, bedrifter, produkter og tips
som omtales på disse nettsidene.


Hensikten med denne nettsiden er å vise alternativer og gi faglige råd slik at du som forbruker kan gjøre gode miljøvalg, og redusere din egen miljøpåvirkning. Vi kan likevel ikke stille garanti for rådene som gis, eller bedriftene og produktene som omtales. Vi oppdaterer sidene forløpende om noe negativt skulle avdekkes. 

Vi oppfordrer til å ta kontakt hvis du mener nettsidene inneholder feilaktig informasjon, eller om du har informasjon som kan være til hjelp for å forbedre nettsidene. 

Sikkerhet

Vær alltid bevisst på din egen og andres sikkerhet når du jobber. Ulike verktøy, produkter og håndverk kan være farlig om det/de ikke behandles riktig. 

Vær også varsom med tanke på tingene dine. Er du uheldig eller uforsiktig, kan du risikere å gjøre mer skade på det du ønsker å vedlikeholde eller reparere.

Følg alltid sikkerhetsinstruks og bruksanvisninger. Rådfør deg med fagfolk om du er i tvil.

Avfall

Husk å sortere avfall riktig. Se gode guider på www.sortere.no hvis du er i tvil. Ikke hell malingsrester, white spirit, lim eller andre stoffer som kan inneholder farlige kjemikalier i søpla eller i vasken. Det skal leveres inn til mottak for farlig avfall.

Reparatører

Listen over reparatører er satt sammen av ulike instanser, bl.a. Mesterregisteret, Oslo Håndverk- og Industriforening og Naturvernforbundets egen kartlegging.

Vi kan ikke stille noen garanti for hvor miljøvennlige bedriftene er. Spør gjerne om de er miljøfyrtårn-sertifisert.

Mesterregisteret

Mesterbrevnemda drifter Mesterregisteret som inneholder bedrifter som har godkjent mesterutdanning innenfor sitt fag. Dette innebærer blant annet at de kjenner til og forholder seg til arbeids- og miljølovverk og har en solid fagkompetanse. Naturvernforbundet innestår ikke for bedriftenes miljøvennlighet.

Oslo Håndverk- og Industriforening

OHIF er Norges eldste næringsorganisasjon og jobber blant annet for en bedre fagutdanning. Deres medlemmer er ulike aktører innenfor et bredt spekter av håndverksfag og de fungerer som en interesseorganisasjon for håndverkslaug og enkeltstående håndverkere.


Trenger du en reparatør?

Søk i vår oversikt over reparatører som fikser klær, møbler, sykler og elektronikk.

Eller se på kart

Se på kart