Verken eie eller leie, men låne!

Bibliotek er viktige for kunnskapsformidling. I Trondheim har biblioteket fått en rolle også i å formidle praktiske ferdigheter. Utlån av verktøy og maskiner er sentralt i dette arbeidet

Dame ved symaskin.Artist-freed

— Bibliotekene er vant til å formidle teoretisk kunnskap gjennom bøker. Dette har vi utvidet til arrangementer hvor vi i samarbeid med erfarne entusiaster viser kunnskapen i praksis. Den siste biten i formidling er å låne ut utstyr til de som ønsker å gjøre det selv, forteller Tove Rudi Tanem, prosjektleder ved Trondheim Folkebibliotek.

Trondheim kommune har store ambisjoner om å bidra til et mer sirkulært samfunn. Prosjektet med utlån av verktøy og maskiner tar ikke penger fra innkjøp av bøker eller litterære arrangement, det er finansiert av prosjektmidler fra kommunens miljø- og klimaarbeid. Målet er å gjøre det enklere for innbyggerne å redusere sitt forbruk gjennom å gjenbruke, reparere og bytte med andre.

Gjennom sykkelverksted, møbelreparasjonskurs, sy-verksted, elektronikk-kurs og kurs i hvordan utnytte restemat, får interesserte både instruksjoner og inspirasjon. — På kursene er folk også utrolig flinke til å hjelpe hverandre, så kunnskapsoverføringen går mange veier, understreker Tanem. Biblioteket arrangerer i tillegg, både alene og i samarbeid med andre, lekebyttedager og klesbyttedager. For klesbyttedagene er det ofte mulighet til å få hjelp med reparasjoner og omsøm. Noen trenger hjelp til å sy i en knapp, andre ønsker å tilpasse et plagg – eller lage kostyme til cosplay.

Verktøy, symaskiner og lastesykler

Det er unødvendig at det i annenhver garasje ligger en vinkelsliper, fliskutter og andre spesialverktøy, verktøy de færreste bruker ofte.

— Vi kjøper inn verktøy av meget god kvalitet, langt bedre enn de fleste amatører koster på seg. «Godt verktøy er halve arbeidet», og her bidrar vi så godt vi kan, sier Tanem. Type verktøy som er tilgjengelig er valgt ut av erfarne fiksere, men de tar også inn noen verktøy etter forespørsler. Verktøy kan bestilles til bestemte datoer og har kort utlånstid.

Noen låner fordi det er gratis, andre fordi de ikke har lagerplass eller de ønsker å redusere sitt forbruk.

— Koronarestriksjonene gjorde det vanskelig å la folk oppholde seg i biblioteket lenge, så da begynte vi å låne ut symaskinene, disse var tidligere kun tilgjengelige på biblioteket. Hjemlån viste seg å fungere utmerket. Symaskinene er robuste og har de mest grunnleggende funksjonene. — Maskinene er ment for nybegynnere og da kan for mange funksjoner være mer forvirrende enn til hjelp. Sammen med maskinene følger det med en boks med knappenåler, tråd og annet nyttig. Knapper, glidelåser og tråd i spesialfarger må folk ordne med selv, forklarer Tanem.

Biblioteket i Trondheim låner også ut lastesykler. De kan lånes i tre dager om gangen, og brukergruppen er sammensatt. Noen ønsker å prøve lastesykkel før de går til innkjøp av egen, andre låner en sykkel fordi de skal på helgetur og skal ha med mer enn vanlig. — Det er ikke få flyttelass og enkeltgjenstander som er flyttet ved hjelp av disse syklene. Tilbudet er populært, så vi kjøper inn flere   sykler i disse dager, sier hun. — Som bibliotek har vi systemer for utlån og vi er vant til å hjelpe publikum med å finne informasjon. Kurs, arrangementer og utlån av utstyr blir derfor en naturlig forlengelse av vårt tilbud. Interessen er stor både fra publikum og fra andre kommuner. Vi deler gjerne våre erfaringer med andre som ønsker å utvikle lignende tilbud, smiler Tove Rudi Tanem.

Trenger du en reparatør?

Søk i vår oversikt over reparatører som fikser klær, møbler, sykler og elektronikk.

Eller se på kart

Se på kart