Utstyrsliste: Butangass/lightergass på flaske + et godt ventilert rom/uterom

Antatt tidsbruk: 5 min

Er du en av dem som kaster peis- og lystenneren når den har gått tom for gass? De fleste peis- og lystennere kan på lik linje med andre lightere påfylles med ny gass når de går tomme. Refill er både ressursbesparende, og enkelt. Bra for miljøet og bra for mestringsfølelsen. 

  1. Hold peis- og lystenneren som skal fylles på loddrett, med påfyllingsåpningen vendt oppover. Påfyllingsåpningen finner du som regel på undersiden av tenneren. Sørg for at tenneren er helt som for gass. 

  2. Hold gassflasken loddrett med ventilen vendt nedover. Koble gassflaskens ventil til påfyllingsåpningen på peis- og lystenneren. Sørg for at de står rett på hverandre, ikke på skrå. 

  3. Trykk ned og hold i 5-10 sekunder. Gjenta til tenneren er fylt opp. Pass på å ikke overfylle tenneren. Da vil den lett antennelige butangassen spille unna. 

 

Obs! Lightergass er brannfarlig, og bør håndteres etter anbefalingene på pakningen. 

 

Forbehold