Når tingene våre blir ødelagt eller slutter å virke har vi to valg: å kjøpe nytt eller å reparere. Alt for ofte velger vi det siste. Det har bidratt til at vi er i verdenstoppen på forbruk per person. Det ødelegger natur og endrer klimaet drastisk, noe du kan lese mer om her.

Naturvernforbundet mener at politikere må tørre å stille krav til produsenter og tilrettelegge for at reparasjon blir et enklere valg for forbrukere enn det er i dag. 

 

Retten til å reparere handler om

  • Rett til produkter som kan repareres
  • Rett til reservedeler og manualer
  • Rett til å vite hvor reparerbart et produkt er
  • Rett til lønnsom reparasjonsbransje gjennom momsfritak på reparasjon og andre økonomiske incentiver

 

Støtt vårt arbeid!

Naturvernforbundet jobber for retten til å reparere gjennom innspill til politiske prosesser, kampanjer for å mobilisere engasjemerte og bevisste forbrukere og velgere, og gjennom samarbeid og felles utspill med aktuelle aktører som reparatører og fagforeninger. Vi jobber også internasjonalt for retten til å reparerere gjennom nettverket Right to repair.

Vil du støtte oss i kampen for retten til å reparere? Bli medlem i Naturvernforbundet, da vel!