Vi trenger politikere som tør å gå mot den miljøskadelige forbruksveksten. Å gjøre det enklere å ha tingene våre lenger er et sted å starte.

I dag er det paradoksalt nok både enklere og ofte billigere å kjøpe nytt fremfor å få noe reparert. Retten til reparasjon er retten til en levelig klode.

 

Vi krever:

 

Rett til produkter som kan repareres

Vi vil ha produkter som er designet for å vare og som kan repareres. Krav til reparerbarhet for smarttelefoner og annen forbrukerelektronikk er en god start. EU er allerede godt i gang med å utarbeide slike krav for elektronikk, og det ventes tilsvarende krav for klær og møbler. Vi må i samarbeid med de nordiske landene jobbe for ambisiøse krav i EU, og vi må være klare til å implementere dem i vårt lovverk.

 

Rett til tilgang på reservedeler og fritt verkstedvalg

I dag kan vi som forbruker oppleve at reservedeler ikke er tilgjengelig eller at vi må til et dyrt merkevareverksted for å få reparert. Vi mener det må inn i forbrukerkjøpsloven at reservedeler skal være tilgjengelig i rimelig tid etter et nykjøp og at det må det kunne defineres som en mangel ved produktet dersom det ikke er det. Prisen på reservedeler må stå i forhold til prisen på produktet. Også uavhengige verksteder må få tilgang til både reservedeler og service- og reparasjonsmanualer.

 

Rett til informasjon

Vi krever at produkter merkes med forventet levetid og med hvor reparerbart det er, slik det er gjort i Frankrike hvor en rekke type elektroniske produkter har fått en reparerbarhetsskår fra en til ti. Forbrukere må være informert om reklamasjonsretten (som få kjenner til eller anvender i dag) og reklamasjonstiden bør vurderes opp mot oppgitt forventet levetid.

 

Rett til tilgang på kompetente reparatører - også i fremtiden

Det er stadig færre reparatører og det blir derfor viktig å sikre ny rekruttering for å beholde kompetansen i landet. Å bedre lønnsomheten i bransjen er et viktig virkemiddel for å få til det. Vi trenger en gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet for å se på hvordan det mest effektivt og rettferdig kan bli billigere å reparere og kjøpe brukt og dyrere å kjøpe nytt. Momsfritak på reparasjoner er ett eksempel.

 

Støtt vårt arbeid!

Naturvernforbundet jobber for retten til reparasjon gjennom innspill til politiske prosesser, kampanjer for å mobilisere engasjemerte og bevisste forbrukere og velgere, og gjennom samarbeid og felles utspill med aktuelle aktører som reparatører og fagforeninger. Vi jobber også internasjonalt for retten til reparasjon gjennom nettverket Right to repair.

Vil du støtte oss i kampen for retten til å reparasjon? Bli medlem i Naturvernforbundet!